allyum maitriser icon

WIE ZIJN WIJ ?

Maak kennis met de experten van Allyum, een professioneel team ten dienste van uw onderneming

VOORSTELLING

Een team van experten

De experten van Allyum zijn allemaal specialisten inzake beheer en financiële verrichtingen van ondernemingen. Ze zijn polyvalent en delen allen dezelfde overtuiging: om een goed begrip te krijgen van een onderneming en van de uitdagingen waar zij mee te maken krijgt, volstaat het niet om enkel de rekeningen door te nemen. Andere onmisbare stappen voor het formuleren van relevante aanbevelingen die ook voeling hebben met het terrein, zijn het spreken met bestuurders en hun medewerkers, het bestuderen van de sector waarin de onderneming actief is, het observeren van de concurrentie, en het onderzoeken van de mogelijke toekomstperspectieven. Ontdek hieronder hun parcours en hun ambities.

ONS TEAM

Gepassioneerd & veeleisend

Het professionele traject van onze medewerkers weerspiegelt hun zorg voor rechtlijnigheid en grondigheid en hun passie voor de ontwikkeling van ondernemingen en financiële operaties. Leer hieronder meer over deze personen.

Raphaël Abou

 • Administrateur Délégué

Marc Kobylinski

 • Executive Director

Martin Delépine

 • Senior Manager

Louis Poot Baudier

 • Manager Corporate Finance

Michaël Rixhon

 • Business Analyst

Steven Couturier

 • Business Analyst

Annelies Dejonckheere

 • Business Development & Marketing Manager

Raphaël Abou

 • Gedelegeerd bestuurder

Na zijn studies als handelsingenieur aan de Solvay Business School, vervulde Raphäel Abou zijn legerdienst alvorens hij bij Bank Degroof aan de slag ging.

Na een tijdje in het departement Private Banking te hebben gewerkt, verhuist Raphaël Abou zeer snel naar Corporate Finance. ’Ik heb daar heel het spectrum van mijn huidige activiteiten kunnen aanleren, samen met doorwinterde professionals. Eind 2004 besloot ik om de bank te verlaten en hetzelfde beroep uit te oefenen voor klanten afkomstig uit de KMO-wereld.’

In de loop van deze eerste ondernemingservaring specialiseert hij zich in beursintroducties (IPO). ’In amper tweeënenhalf jaar hebben wij 7 IPO's tot een goed einde gebracht. Geleidelijk aan groeide de onderneming. Wij ontwikkelden activiteiten op het vlak van fundraising en begeleiding van fusies, acquisities en overdrachten. Parallel daarmee hebben wij ook onze activiteiten opgestart op het vlak van managerial finance, waarbij wij ondernemers helpen om te beantwoorden aan de vragen die zich opdringen bij het nemen van strategische beslissingen.’

Voor Raphaël Abou blijft dit beroep voor alles een roeping. ’Onze activiteit draait essentieel om menselijke contacten. Contact met ondernemers, met mensen die op een gegeven moment tegen zichzelf hebben gezegd: ’ik ga een risico nemen‘. Zij hebben een totaal andere manier van denken en hebben doorgaans meerdere pijlen op hun boog. Ondernemen is ontwikkelen. Groeien, groter worden. Ondernemers zijn altijd in beweging tot ze erbij doodvallen en ze verdragen geen stilstand of stagnatie. Het is een zeer stimulerende omgeving.’

WORD GECONTACTEERD DOOR Raphaël Abou

Marc Kobylinski

 • Executive Director

Marc Kobylinski behaalde zijn diploma aan de Leuvense School of Management (LSM), en bracht zijn laatste studiejaar door aan de Universiteit van Texas in het kader van een uitwisselingsprogramma. Daar kwam hij in aanraking met de nieuwste technologische ontwikkelingen en hun impact op de verdere ontwikkeling van de onderneming.

In 2001 vervoegde hij  Accenture als consultant, waarbij hij de volle laag kreeg van de dotcom-zeepbel. ’De ondernemingen hebben sterk besnoeid op het vlak van budgetten voor consultancy. Mijn affiniteit met nieuwe technologieën liet mij dan toe om te blijven bij Accenture, in de IT-divisie, vooraleer over te gaan naar strategische en operationele consulting.’

Wanneer hij in 2009 beslist om de bladzijde om te draaien, vervoegt Marc Kobylinski het team van Allyum. ’Wat mij bevalt, is de graad van specialisatie inzake ondernemerschap en een visie over groei die de onze is; wij zijn er niet om de kosten te verminderen maar om strategieën voor groei van de inkomsten en van de onderneming in het leven te roepen, of om vraagstellingen op te lossen op het vlak van fusion & acquisition en financing. Wij moeten ook zeer snel een goede kennis ontwikkelen van de ecosystemen waarbinnen onze klanten evolueren.’

Marc Kobylinski stelt met name op prijs wat hij de 'gouden driehoek: strategie - operaties – financieel’ noemt. ’Wij beperken ons niet tot een zuiver financiële benadering van de vennootschap: wij trachten om een werkelijk inzicht te krijgen in de business van onze klanten vooraleer wij adviezen of aanbevelingen geven op financieel vlak. Wij vertrekken vanuit een strategisch probleem en wij trachten om een welbepaald financieel standpunt weer te geven, daarbij houden we rekening met operationele beperkingen. Onze klanten stellen deze werkwijze op prijs en vooral ons vermogen inzake innovatie op het vlak van aangelegenheden waar zij zelf minder vertrouwd mee zijn.’

WORD GECONTACTEERD DOOR Marc Kobylinski

Martin Delépine

 • Senior Manager

Tijdens zijn studies Beheerswetenschappen aan de FUCAM (UCL Mons), besluit Martin Delépine om zich te specialiseren in audit en beheerscontrole.

Eens hij zijn diploma op zak had, ging hij vanzelfsprekend bij de onderneming Deloitte werken, een van de grote auditkantoren actief in België. ’Het beroep van auditeur is een perfecte kans om in aanraking te komen met ondernemingen van alle mogelijke afmetingen in verschillende sectoren en om een grondige ervaring op te doen inzake bedrijfsfinanciering. Maar al snel begreep ik dat ik daar geen carrière wou maken. Ik zocht meer de 'consultancy'-kant op, het idee om mijn ervaringen ten dienste te stellen van klanten. In 2009, vervoegde ik de rangen van Allyum om er mij in te laten met missies op het vlak van Corporate Finance alsook de ontwikkeling van de Managerial Finance - pool.’

Martin Delépine apprecieert ten volle het polyvalente aspect bij Allyum. ’Elk teamlid heeft zijn eigen skills, maar al onze competenties dragen samen bij tot het welslagen van een brede waaier aan projecten.’

’Het feit dat we werken met een groot aantal klanten uit zeer verschillende sectoren laat ons toe om een brede expertise te verwerven die wij ten dienste kunnen brengen van de klant. Voor bedrijfsleiders zijn wij zeer vaak een 'klankbord': samen met ons kunnen zij hun ideeën uittesten en er in alle vertrouwen over spreken. Dankzij het feit dat wij ons buiten de onderneming bevinden, zijn wij beter geplaatst om onpartijdig en geheel openhartig advies te verlenen.’

WORD GECONTACTEERD DOOR Martin Delépine

Louis Poot Baudier

 • Corporate Finance Manager

WORD GECONTACTEERD DOOR Louis Poot Baudier

Michaël Rixhon

 • Business Analyst

’Het feit dat we werken met een groot aantal klanten uit zeer verschillende sectoren laat ons toe om een brede expertise te verwerven die wij ten dienste kunnen brengen van de klant. Voor bedrijfsleiders zijn wij zeer vaak een 'klankbord': samen met ons kunnen zij hun ideeën uittesten en er in alle vertrouwen over spreken. Dankzij het feit dat wij ons buiten de onderneming bevinden, zijn wij beter geplaatst om onpartijdig en geheel openhartig advies te verlenen.’

WORD GECONTACTEERD DOOR Michaël Rixhon

Steven Couturier

 • Business Analyst

Eenmaal zijn masterdiploma Handelsingenieur aan de KU Leuven voltooid, besloot Steven Couturier deze opleiding aan te vullen met een postgraduaat Finance & Securities aan de Ehsal Management School in Brussel. ”Ik ben ervan overtuigd dat deze combinatie van de academische kennis en de praktische toepassingen me een ideale voorbereiding verschaffen voor een succesvolle carrière in Finance.”

Om zijn passie voor Corporate Finance te volgen, besloot Steven zijn carrière te lanceren als stagiair binnen het Corporate Finance team van Degroof Petercam in Brussel. Als deel van ervaren M&A team, was hij in staat cruciale kennis en vaardigheden te ontwikkelen die reeds nuttig zijn gebleken voor Allyum en diens klanten. Bovendien is Steven geëngageerd zijn capaciteiten in Finance uit te breiden door het CFA curriculum aan te vatten.

Steven Couturier is opgetogen de functie Financieel Analist te vervullen bij Allyum, waar hij betrokken zal zijn bij verscheidene Corporate en Managerial Finance missies. “Ik was onmiddellijk enthousiast omtrent de gepassioneerde en ondernemende visie hier bij Allyum. Bovendien ben ik verheugd deel uit te maken van een zodanig kwalitatief en dynamisch Corporate Finance team, dat toegewijd is om elke dag uitstekende resultaten af te leveren.”

 

“Dankzij onze focus op KMO’s, zijn wij bevoorrecht om elke dag samen te werken met gepassioneerde en uiterst capabele ondernemers. Elk project slagen onze klanten erin de passie voor hun onderneming over te brengen, wat ons telkens weer motiveert om onze klanten op de best mogelijke manier te begeleiden. Deze gedeelde ondernemingsgeest ervaren is wat mij het meest bevalt aan werken bij Allyum.”

“Wat mij het meest aantrekt binnen M&A en kapitaalsverhogingen, is dat we teneinde een geschikte partner voor onze klanten kunnen zijn, we allereerst de onderneming van onze klant volledig moeten begrijpen. Enkel wanneer dit inzicht tot stand is gebracht, zijn we in staat de ideale oplossing te zoeken voor onze klanten en diens onderneming. Maar alvorens deze oplossingen voor onze klanten te kunnen genereren, dienen wij elk project weer onszelf uit te dagen.”

WORD GECONTACTEERD DOOR Steven Couturier

Annelies Dejonckheere

 • Business Development & Marketing Manager

Na het afstuderen in de Engelstalige Master in Communicatiewetenschappen met specialisatie informatiesamenleving en globalisering aan de VUB, besliste Annelies in 2012 bij de internationale recruitment speler Adneom te beginnen als Business Manager binnen de engineering divisie. Tijdens deze eerste ervaring realiseerde ze zich dat haar passie niet binnen de HR ligt en wenste zich te heroriënteren.

"Ik werd steeds meer geïnteresseerd in hoe een bedrijf kan groeien en haar doelen kan bereiken teneinde nieuwe strategische mogelijkheden voorop te stellen binnen innovatie." Daarom sloot Annelies zich in 2013 aan bij Ayming als Innovation sales consultant waarna ze snel de positie van de regionale accountmanager bekleedde. De focus van haar positie lag in de adviesverlening aangaande belasting optimalisaties voor Belgische KMO's en hun Europese vestigingen.

Na ongeveer 4 jaar in deze rol en gepakt met de ervaring in het samenwerken met bedrijven in verschillende sectoren, had ze een ondernemende ‘itch to scratch’ en besloot ze zich te vervoegen bij het startup project van AllyumLab, genaamd Serious Funding. "Het interesseerde mij hoe een idee kan worden omgevormd tot een startup en ik wenste hierin ondersteuning te bieden met mijn commerciële ervaring en de groeipijnen van een startup mee kon helpen aanpakken."

Weldra besloot Annelies haar educatieve achtergrond te stimuleren met een INSEAD business certificaat. Waarbij ze haar strategisch denkvermogen aanscherpte als doel de interne middelen en mogelijkheden van een organisatie op elkaar af te stemmen teneinde bedrijfsbeslissingen te navigeren en een duurzaam concurrentievoordeel te bewerkstelligen.

In de zomer van 2017 vervoegde Annelies zich bij het Allyum-team als Business Development & Marketing manager om de commerciële- en marketinginitiatieven van de onderneming te ontwikkelen. "Onze klanten allereerst begrijpen en nadien bij te staan teneinde de best passende oplossingen te adviseren zodat hun groeistrategieën effectief bereikt worden die ze voor ogen hebben." Deze waarde propositie ligt in de kern van ons concurrentievoordeel.

WORD GECONTACTEERD DOOR Annelies Dejonckheere