allyum maitriser icon

GROEIEN

Expertise op het vlak van financieel beheer.

UW BEDRIJF LATEN GROEIEN DOOR OVERNAMES

De groei van een bedrijf kan autonoom bereikt worden. Dit groeiproces kan echter versneld worden door de overname van bestaande spelers waarbij het bedrijf zijn concurrentiepositie weet te versterken, toegang krijgt tot nieuwe markten, internationaliseert of nieuwe vaardigheden verwerft.

DE UITDAGING

Identificatie van het ideale doelwit, onderhandelen, de transactie afsluiten, het afsluiten van de transactie.

Uw bedrijf laten groeien door overnames kan zorgen voor het bereiken van meerdere doelstellingen; diversificatie, marktaandeel veroveren, extra vaardigheden verwerven, etc. Het is daarom van cruciaal belang om vóór het starten van een overnameproces, duidelijk het gewenste bedrijfsprofiel te identificeren; core-business, locatie, omvang, economische situatie, etc.)

Zodra deze vooranalyse gerealiseerd is, kent het overnameproces in het algemeen vier verschillende stappen.

allyum lightbulb questions answers

Het beantwoorden van deze vragen vereist meer en grondigere informatie dan de informatie verstrekt door uw boekhouder of fiduciaire beheerder. Uw onderneming moet volledig doorgelicht worden, zowel haar economisch als haar financieel model.

Gelukkig is het zo dat de nodige gegevens vaak terug te vinden zijn in uw beheerssystemen. Het essentiële punt is echter om er toe te komen deze gegevens optimaal te ontginnen en exploiteren.

NOOD AAN EXPERTISE

Het identificeren van de meest interessante doelwitten en het onderhandelen met de aandeelhouders teneinde de beste prijs en voorwaarden te bekomen, vragen om twee essentiële vaardigheden:

  • De capaciteit om de prioritaire doelwitten te identificeren.
  • Een gedetailleerde kennis van het overnameproces alsook de nodige expertise in het afsluiten van dergelijke transacties.

Een overname is reeds van nature een bijzondere gebeurtenis in het leven van een onderneming, net daarom is het uiterst noodzakelijk om zicht te laten omringen door de beste experten teneinde het risico te minimaliseren en ervoor te zorgen dat het overnameproces zich binnen de beste omstandigheden ontplooit.

ONZE BIJDRAGEONZE MEERWAARDE

Ervaren experten binnen uw onderneming. De experten van Allyum zijn uiteraard specialisten in financiële analyse en in het managen van fusies en overnames. Daarenboven stelt hun opleiding en ervaring hen in staat om snel het business model van een onderneming te begrijpen en inzicht te verwerven van de sector waarin het bedrijf opereert. Hierdoor kan zeer snel de (des)interesse voor een potentiële overname geëvalueerd worden.

Oplossingen op maat. Elke interventie uitgevoerd door de experten van Allyum volgt een nauwkeurige ervaringsgevalideerde methodologie. Deze methodische aanpak stelt hen in staat om een op maat aanpak te ontwikkelen en de klant bij te staan doorheen elke stap van het acquisitieproces. Bovendien maakt hun gedetailleerde kennis van de markt het mogelijk om snel doelwitten te identificeren en te waarderen binnen de beste omstandigheden.

Aan een redelijke kostprijs. Wij ontwikkelden voor u een aantal duidelijke en transparante tariefformules die u een volledig overzicht bieden van de kosten verbonden aan onze tussenkomsten.

WORD GECONTACTEERD DOOR ONZE EXPERTEN