allyum financer icon

FINANCIERING

Operaties op het vlak van fundraising en beursintroductie.

BEGELEIDING OP MAAT OM DE FINANCIERING TE VINDEN DIE BIJ UW ONDERNEMING PAST

Iedere groeiende onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met de noodzaak om vers kapitaal te vinden voor een nieuwe expansiefase. Deze zoektocht impliceert dat men in staat moet zijn om het investeringsproject duidelijk te omschrijven, dat er een financieel plan moet worden opgemaakt en dat er onderhandeld moet worden met belangstellende investeerders. Allyum begeleidt u bij elke stap van deze complexe procedure.

DE UITDAGING

Nieuwe financieringsbronnen vinden voor uw projecten

Net als de overgrote meerderheid van de KMO's groeit uw onderneming stapsgewijs. Voor iedere nieuwe te overwinnen stap zijn er nieuwe investeringen nodig, of het nu gaat om het verhogen van de productiecapaciteit, het ontwikkelen van nieuwe markten of het financieren van nieuwe research met het oog op het verbeteren van uw producten en/of diensten.

Soms vereisen nieuwe investeringen een financiële inspanning die het eigen vermogen van de onderneming overstijgt alsook uw mogelijkheden om nieuw kapitaal te injecteren. Evenwel is een beroep doen op externe financiering geen eenvoudige zaak, die talrijke vragen en problemen met zich meebrengt :

allyum lightbulb questions answers

ONZE BIJDRAGE

Een begeleiding op maat om de financiering te vinden die bij u past.

ONZE MEERWAARDE

Een benadering verankerd in de realiteit. Wij hebben ervoor gekozen om een groot deel van onze vergoeding te laten afhangen van het resultaat (success fee). Wij selecteren dus enkel de dossiers waarvan wij denken dat die solide en onderbouwd zijn en een reële kans op slagen hebben.

Een all-in begeleiding. Van bij de eerste stapjes tot en met de afronding van het project. Bij Allyum hebben wij alle nodige competenties samengebracht om de verschillende fases van openstelling van kapitaal of van een beursintroductie te beheren: voorbereiding en goedkeuring van het financieel plan, valorisatie van de onderneming en van haar project, de zoektocht naar investeerders, road-shows, voorbereiden en opmaken van de nodige documenten in elk stadium van het dossier, onderhandelingen met investeerders of de beursnotering.

Een grondige kennis van de kapitaalverschaffers. Wij voeren een grondige selectie uit van de door ons benaderde investeerders, teneinde ons ervan te vergewissen dat hun investerings- en beheersstrategie compatibel is met uw project en uw visie op lange termijn.

WORD GECONTACTEERD DOOR ONZE EXPERTEN